Hướng dẫn đánh chiến lược 21 đến 30 Vovinam

Chiến lược số 21:

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng trái, thấp người xuống đấm thấp phải 
 • Bước chân phải lên đinh tấn, đấm móc phải, đấm bật ngang ra 2 tay 
 • Ðá thẳng chân trái, đinh tấn trái đấm thẳng trái, đấm bật trái, tay phải xỉa 
 • Bước chân phải lên đinh tấn phải đánh chỏ phải số 1 vào ngực


Chiến lược số 22:

 • Ðinh tấn trái, chém phải lối 2, chém trái lối 2, đấm thấp phải, xoay người đạp ngang (giống chiến lược số 6 nhưng ngươc tay)
 • Ðinh tấn phải, lao phải 
 • Ðinh tấn phải đấm bật phải, tay trái xỉa 
 • Bước chân trái lên trảo mã. đấm múc trái 
 • Lên gối xuống chỏ (đòn chân số 6)


Chiến lược số 23:

 • Ðá thẳng chân trái 
 • Ðá chém tay trái chân phải 
 • Hạ chân phải xuống đinh tấn đánh chỏ phải lối 1
 • Bước chân trái lên trung bình tấn, đấm múc tay trái 
 • Ðá chém tay trái chân trái 
 • Trảo mã chân phải trước, đấm múc phải 
 • Bước chân trái lên đinh tấn, 2 tay chém song song vào màng tang
 • Bước chân phải lên trung bình tấn đánh chỏ phải vào bụng (như chiến lược số 7) 


Chiến lược số 24:

 • Ðá thẳng chân trái,
 • Ðạp ngang chân phải đồng thời dấm lao tay phải 
 • Hạ chân phải xuống đinh tấn, chém, đấm về bên phải (tay phải đấm ở trên, tay trái chém ở dưới)
 • Bước chân trái lên đinh tấn, chém, đấm về bên trái (tay trái đấm ở trên, tay phải chém ở dưới)
 • Ðá chém chân phải tay phải 
 • Ðá chém chân trái tay trái 
 • Bước chân phải lên đứng trảo mã, đấm thấp phải 
 • 2 tay vòng bắt phản đòn móc 2 tay số 3 (tay trái tóm, tay phải đập vào mặt, chân trái móc vào nhượng chân)


Chiến lược số 25:

 • Rút chân trái về với chân phải, đồng thời rút chân phải lên đứng độc cước tấn chân trái, tay trái bắt cú đá, tay phải đấm bật vào mặt 
 • Bước chân phải lên đinh tấn, đồng thời đánh chỏ phải lối 1
 • Ðinh tấn phải, chém tay phải lối 1
 • Xoay đấm, đạp ngang chân trái, xong bỏ chéo chân trái qua chân phải, rút chân phải về sau, đứng thế thủ đinh tấn trái 
 • Bước chân phải lên đinh tấn đánh chỏ phải lối 1 xéo từ trên xuống
 • Chồm người lên vẫn đinh tấn phải đánh chỏ phải lối 2 
 • Xoay người ra sau rút chân trái về trảo mã, đánh chỏ trái lối 2 
 • Xoay đạp hậu ngang chân trái, 


Chiến lược số 26:

 • Bước chân trái lên trước trảo mã, đấm thẳng trái 
 • Bước dài chân trái lên đinh tấn trái đấm bật trái, xỉa tay phải 
 • Bước chân phải ra sau đánh chỏ phải lối 2
 • Bước chân trái ra sau đánh chỏ trái lối 2 (giống chiến lược số 14)
 • Xoay người đinh tấn trái đấm thấp phải 
 • Ðá tạt phải, đá tạt trái, bay đạp chân phải (đòn chân số 7)


Chiến lược số 27

 • Bước chân trái tới trước trảo mã đấm móc tay trái 
 • Bước dài chân trái lên đinh tấn trái, đấm bật ngang cả 2 tay ra 
 • Xoay người đạp hậu ngang chân phải
 • Nhảy chuyển trảo mã trái tới trước đấm thấp trái 
 • Ðá tạt phải, bay đá đạp ngang phải 
 • Xoay sau đạp hậu chân trái 
 • Lên gối chân phải, xuống chỏ cả 2 tay 


Chiến lược số 28:

 • Ðá tạt chân phải, xong hạ chân xuống đứng đinh tấn.
 • Xoay sau chém tay trái lối1, xong xoay về trước chém phải lối 
 • Xoay người đinh tấn trái, đấm thấp phải 
 • Ðá chém bên chân phải, tay phải 
 • Ðá chém chân trái tay trái 
 • Bước chân phải tới trước trảo mã tay phải chém chận đấm múc tay phải 
 • Bước dài chân phải lên đinh tấn, tay phải chém bật ngược từ dưới lên
 • Ðá tạt chân trái, xoay sau đạp hậu chân phải 


Chiến lược số 29:

 • Nhảy đổi trảo mã chân phải trước, 2 tay gạt ngang đở đấm móc 2 tay
 • Ðổi trảo mã trái, tay trái chém ngang vào cổ, tay phải đấm múc vào bụng
 • Ðá chân phải, đấm bật tay phải 
 • Ðá thẳng chân trái 
 • Hạ chân trái xuống đinh tấn, 2 tay chém ngang vào lườn (lối 4)
 • Vẫn đinh tấn trái, tay trái chém lối 1 vào cổ 
 • Xoay sau đạp hậu ngang chân phải 
 • Hạ chân phải xuống đinh tấn, cấm chỏ phải từ trên xuống vào cổ
 • Rút chân phải về trảo mã, tay phải chém vào hạ bộ từ trái qua 
 • Bước dài chân phải lên đinh tấn, tay phải xỉa từ ngoài vào lườn


Chiến lược số 30

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng trái 
 • Bước chân phải lên đinh tấn phải, tay phải gạt cú đấm múc, đồng thời đấm múc trái 
 • Trảo mã trái đấm thẳng tay phải 
 • Ðá chém tay phải chân phải 
 • Rút chân phải về sau đứng thủ đinh tấn trái 
 • Bước chân phải lên đinh tấn, 2 tay đánh vào kẹp cú đấm thẳng 
 • Ðinh tấn phải chém tay phải lối 1
 • Lòn người, bước chân trái sang tam giác tấn trái 
 • Ðá chém chân phải tay phải
 • Hạ chân phải xuống đinh tấn, triệt chân phải đánh chỏ phải
Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *