Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam

Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên

Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng binh khí là Đại đao (hoặc thanh long đao) của Vovinam Việt Võ Đạo. Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo tập luyện bài này ở cấp Chuẩn Hồng Đai. Đại đao là vũ khí lợi hại thường thấy trong các tác phẩm văn học, điện ảnh. Hình ảnh một võ tướng cưỡi tuấn mã, thân mang hộ giáp, tay vung Đại đao trong chiến trận thật oai dũng.

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *