Hướng dẫn đánh chiến lược 1 đến 10 Vovinam

Chiến lược số 1:

 • Bước chân trái lên đinh tấn trái, đồng thời chém tay trái lối 1 
 • Thấp người xuống vẫn đinh tấn trái, đấm thấp tay phải 
 • Bước chân phải lên, đinh tấn phải đánh chỏ phải lối 1 từ trên xéo xuống

Chiến lược số 2:

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng tay trái 
 • Ðá chém tay phải, chân phải 


Chiến lược số 3:

 • Bước chân phải lên đinh tấn phải, đồng thời đấm móc tay phải 
 • Bước chồm tới trước đấm bật ngang tay phải 
 • Ðá chém tay trái, chân trái


Chiến lược số 4:

 • Bước xéo chân phải qua chân trái, đạp ngang chân trái (thấp)
 • Hạ chân trái xuống, bước chân phải qua chân trái, đạp ngang chân trái một lần nữa (cao)
 • Xoay người đạp ngang chân phải


Chiến lược số 5:

 • Ðá cạnh chân phải vào mặt
 • Ðặt chân phải xuống đinh tấn phải, đấm thẳng tay phải 
 • Ðấm bật ngược tay phải


Chiến lược số 6:

 • Bước dài chân trái lên đinh tấn trái, tay trái chém lối 2
 • Bước chân phải lên đinh tấn phải, tay phải chém lối 2
 • Bước chân trái lên đứng trung bình tấn ngang, đấm thấp tay trái 
 • Xoay người đạp ngang chân phải 


Chiến lược số 7:

 • Ðinh tấn trái: 2 tay chém song song về hướng trái (tay trái úp chém vào màng tang, tay phải ngữa chém vào cổ)
 • Bước chân phải lên đứng trung bình tấn, tay phải đánh chỏ số 7 vào ngực hoặc cổ, tay trái chém vào ngực hất văng ra


Chiến lược số 8:

 • Ðá quét chân phải, Ðạp ngang chân phải, Ðá tạt chân trái 


Chiến lược số 9:

 • Ðá tạt chân trái,, Ðá tạt chân phải, Xoay ra sau đạp hậu chân trái


Chiến lược số 10: (mới tập có thể cho đứng đinh tấn, nhưng khi ráp vào bài quyền thì cho trảo mã tấn đoạn giữa)

 • Ðứng đinh tấn trái đấm thẳng tay trái 
 • Bước chân phải lên trảo mã trái (chân phải trước) đấm lao phải 
 • Bước chân trái lên trảo mã phải (chân trái trước) đấm múc trái 
 • Bước chân phải lên trảo mã trái (chân phải trước) đấm móc phải 
 • Bước dài chân phải lên đinh tấn phải, đấm bật ngang phải 
 • Bước chân trái ra sau đinh tấn trái, đánh chỏ trái lối 2
Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *