ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP ĐAI ĐẲNG LIÊN ĐOÀN VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Thời gian qua, hệ thống đai đẳng Võ Cổ truyền Việt Nam là vấn đề đang được dư luận trong giới võ thuật quan tâm, tuy với với nhiều ý kiến khác nhau nhưng mục đích chung là đóng góp cho hệ thống đai đẳng Võ Cổ truyền được hợp lý và hoàn thiện, tạo tiền để để phát triển môn Võ Cổ truyền trong và ngoài nước.