Hướng dẫn 20 đòn PHẢN CƠ BẢN TRÌNH ĐỘ I Vovinam

1. Phản đòn đấm thẳng phải số 1:
– Bước chân trái né người về bên trái đứng đinh tấn trái, gạt tay phải lối 1 chận tay đấm của đối phương xuống ngay cổ tay.
– Chém tay trái lối 1 vào mặt.
– Thấp người xuống đấm thấp phải vào bụng.

2. Phản đòn đấm thẳng trái số 1: 
– Bước tréo chân trái ra sau chân phải né nắm đấm, tay trái gạt lối 1 đè tay đấm của đối phương xuống. 
– Đá chém chân phải và tay phải vào chân tay trái của đối phương.

3. Phản đòn đấm móc phải số 1: 
– Thấp đầu xuống né đấm móc.Tay phải gạt ngang.
– Chân trái bước lên gài sau chân trái đối phương, đồng thời tay trái lòn khóa tay phải đối phương lại.
– Kéo cho đối phương té, đồng thời đấm múc vào mặt.

4. Phản đấm móc trái số 1: 
– Thấp người xuống né tránh đấm móc, chân phải bước lên trảo mã, tay phải gạt ngang đỡ cú đấm móc, 
– Xong dùng chân phải làm trụ: chân trái đá móc chân đối phương từ sau ra trước, đồng thời tay trái chém lối 2 vào cổ cho đối phương văng ra.

5. Phản đòn đấm lao phải số 1: 
– Vừa lòn đầu từ ngoài vào, vừa bước chân phải lên đứng trung bình tấn sát phía sau người của đối phương.
– Dùng chỏ phải đánh vào cổ, đồng thởi tay trái chém vào ngực hất cho đối phương văng ra.

6. Phản đòn đấm lao trái số 1: 
– Lòn đầu từ trong ra ngoài tránh cú đấm lao
– Bước chân phải lên đứng sau lưng đối phương đồng thời chém 2 tay vào sau ót đối phương.

7. Phản đòn đấm múc phải số 1:
– Bước chân trái né sang trái đứng đinh tấn trái,, tay phải gạt số 2 từ dưới lên ngay cổ tay.
– Tay phải đánh bật vào mặt, đồng thời đạp ngang chân phải vào hông.

8. Phản đòn đấm múc trái số 1: 
– Lui chân trái về sau đứng trảo mã tránh cú múc, xong xhuyểnngười trở lại đinh tấn, 2 tay đánh một lượt: tay trái chém ngang ngay cổ tay, tay phải đấm múc từ dưới lên ngay cùi chỏ đối phương.
– Bước chân phải lên gài sau chân đối phương đứng trung bình tấn, tay phải đánh cho vào mặt, tay trái chém vào ngực hất đối phương văng ra 

9. Phản đấm thấp phải số 1: 
– Tay phải gạt lối 2 từ dưới dở cao lên, đồng thời đá tạt chân phải vào mặt cho đối phương té lộn đi.

10. Phản đòn đấm thấp trái số 1: 
– Bước chân phải lên đinh tấn phải, tay trái gạt lối 2 vào cườm tay từ dưới lên.
– Tay phải chém vào gáy.

11. Phản đấm tự do số 1:
– Bước chân trái sâu vào trong, thấp ngưới xuống tránh đấm tự do, tay trái chém vào sườn
– Tay phải nắm chân trái đối phương giở lên hất lên cho lộn đi

12. Phản đấm tự do số 2: 
– Thấp người xuống tránh cú đấm tự do, tay trái che trên đầu, tay phải đấm thấp vào bụng.
– Bước chân phải ra sau lưng đối phương, tay trái bắt chân trái đối phương dở lên, tay phải đánh chỏ hất cho lộn đi.

13. Phản đòn đá thẳng phải số 1: 
– Bước né sang trái, đinh tấn trái, tay phải bắt chân.
– Tay trái chém vào mặt đồng thời dùng tay phải hất chân lên cao cho đối phương lộn đi.

14. Phản đòn đá thẳng trái số 1:
– Bước chân phải lên đứng đinh tấn phải, tay trái bắt chân 
– Chém tay phải vào mặt, đồng thời dùng tay trái hất chân lên cao cho đối phương lộn đi.

15. Phản đòn đá cạnh phải số 1:
– Bước né chân trái sang trái đứng đinh tấn trái, tay phải đánh thúc cùi chỏ từ dưới lên ngay đùi đờ đá cạnh. Tay trái che ngay màng tang.
– Đứng trụ chân trái, chân phải đạp ngay nhượng chân đối phương.

16. Phản đòn đá cạnh trái số 1:
– Bước chân phải lên đứng đinh tấn phải, tay trái đánh thúc cùi chỏ từ dưới lên ngay đùi dở đá cạnh.
– Đứng trụ chân phải, chân trái đạp ngay nhượng chân đối phương.

17. Phản đòn đá tạt chân phải số 1:
– Bước chân phải sát vào người đối phương, đứng đinh tấn phải. Tay trái co bắt chân từ ngoài vào, tay phải co chận vào đùi bẻ thẳng chân đối phương
– Tay phải chém vào mặt, đồng thời dùng tay trái hất chân lên cho lộn đi

18. Phản đòn đá tạt trái số 1: 
– Bước dài chân trái sâu vào người đối phương, đứng đinh tấn trái, tay phải bắt chân từ ngoài kéo vào, tay trái chận ngay đùi đối phương bẻ thẳng ra.
– Chém tay trái vào mặt, đồng thời dùng tay phải hất chân đối phương lên cho lộn đi.

19. Phản đòn đạp ngang chân phải số 1:
– Bước né sang trái một chút, đồng thời tay trái bắt ngay cổ chân từ dưới lên.
– Xoay người ra sau, dùng chân trái làm trụ, chém tay phải vào gáy, đạp chân phải vào nhương chân

20. Phản đòn đạp ngang chân trái số 1:
– Bước chân phải lên, dùng tay phải bắt ngay cổ chân đối phương từ dưới lên.
– Xoay người ra sau, dùng chân phải làm trụ, tay trái chém vào gáy, chân trái đạp ngay nhượng chân.

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *