Khẩu Quyết bài Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp là Bài Quyền có vũ khí (dao găm ngắn) đầu tiên mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Hoàng đai. Bằng những động tác uyển chuyển, linh hoạt và nhanh nhẹn, Song Dao Pháp được xem là một trong những Bài Quyền đặc trưng của môn võ Vovinam Việt Võ Đạo bên cạnh Việt Võ Đạo Quyền, Thập Thế Bát Thức Quyền…

Sau đây là Khẩu Quyết bài Song Dao Pháp:

Song dao khai thủ, thiên chỉ địa quyền
Hoành đinh tấn trụ, qui tấn hữu biên
Phạt tả khuynh hữu song dao đồng thích
Hữu thoái luân thân, song thủ diện tiền

Thích đao tứ thức, song thủ vũ lộng
Kháng đao nhất thế, phương dực tranh tiên
Hậu kháng nhị chiêu, tả thoái dực phạt
Hữu thoái phản tam, tứ thế tả biên

Chuyễn hướng hoàn phi song thủ liên đảo
Tái đảo song thủ bạch hạc giang biên
Hạ mã tứ loan phiên thân luân vũ
Tái hoàn luân vũ đinh quan trực tiền

Kháng đao ngũ thế phi tất phạt chẩm
Hậu kháng lục chiêu, phất thủ quá giang
Thất chiêu phi tất song dao giáng hạ
Luân thân độc trụ, bát chiêu cước hoàn

Thần điêu triển dực, hoành thích tiền hậu
Song dao thượng thích, tả cước tiền thao
Nhất bộ tấn qui, song dao nghênh vũ
Hữu túc thoái biên, cửu thế kháng đao

Tỏa thủ cầm long, phiên thân bán nguyệt
Tước dao hạ thích, đảo thân tọa bàn
Hậu kháng thập chiêu, luân đao song trảo
Nhị tỏa ách hầu, hạ thích đảo thân.

Tứ loan luân đao, phản thế thập nhị
Luân thủ liên thích tam bộ tấn qui
Thượng túc luân yêu, nghêng phong độc cước
Hoàn mãn thâu đao như lập tiền thi.

Xem bài biểu diễn ở đây!

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *