40 Câu Thiệu SONG TUYẾT KIẾM

Song tuyết kiếm là bài binh khí đôi quy định mới của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Bài Song tuyết kiếm của Môn phái Nam Hồng Sơn thuộc Hội Võ thuật Hà Nội.

Nam Hồng Sơn là môn võ do cố Võ sư Nguyễn Nguyên Tộ (1895 – 1984) sáng lập trên cơ sở kết hợp võ thuật Trung Hoa và võ thuật cổ truyền Việt Nam. Sau một thời gian gián đoạn, từ năm 1984 con trai trưởng của ông là Võ sư Nguyễn Tỵ tiếp tục phát triển Nam Hồng Sơn trên địa bàn Hà Nội và Hà Tây. Võ sinh Nam Hồng Sơn tập luyện võ thuật Trung Hoa ở những năm đầu, sau đó mới học võ thuật cổ truyền Việt Nam, kết hợp cả võ thuật tay không và binh khí. Song tuyết kiếm có 40 câu thiệu:

1. Bình thân

2. Bái tổ kính sư

3. Tiên ông chỉ lộ

4. Song long hợp khẩu

5. Song long xuất thủy

6. Tam bộ loan kiếm

7. Bạch hạc đạt tuyết

8. Thiết ngưu chuyển giác (2 lần)

9. Song long xuất thủy

10. Song long bảo nguyệt

11. Tà phong tảo diệp

12. Hoành phong tảo địa

13. Luân thân hồi kiếm

14. Thiết ngưu chuyển giác

15. Song long xuất thủy

16. Loan kiếm tuyết hoa

17. Luân thân hồi kiếm

18. Tam bộ loan kiếm

19. Bạch xà luân thân

20. Thiết ngưu chuyển giác

21. Song long xuất thủy

22. Loan kiếm tuyết hoa

23. Luân thân hồi kiếm

24. Tam bộ loan kiếm

25. Bạch xà luân thân

26. Tả hữu loan kiếm

27. Phượng lập sơn đầu

28. Song long xuất hải

29. Ma vương trá tẩu

30. Ẩn long phục thế

31. Phốc bộ phi cước

32. Song long xuất hải

33. Hoành phong tảo địa

34. Bạch xà luân thân

35. Điểu trá yến phi

36. Thiết ngưu chuyển giác

37. Loan kiếm tuyết hoa

38. Bạch long triều nguyệt

39. Song long xuất thủy

40. Bái tổ lập như tiền.

Xem biểu diễn ở đây!

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *