Người mang tinh hoa võ học Việt ra thế giới

Là đệ tử chân truyền của cả hệ phái Vịnh Xuân Việt Nam và Vovinam – Việt Võ Đạo, võ sư Phan Dương Bình quy tụ cả tinh hoa võ thuật thế giới và võ cổ truyền Việt Nam. Bởi vậy, không chỉ là người đại diện của môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo của miền Bắc, Võ sư Phan Dương Bình còn là người có công lớn trong việc mang tinh thần võ học Việt quảng bá ra với thế giới.