Nội dung thi Lên đai Xanh tới Chuẩn Hoàng Đai Vovinam

NỘI DUNG THI THỰC HÀNH

I. THI LÊN CẤP NHẬP MÔN (Đai xanh đậm)

1. Kỹ thuật căn bản:

– Thực hiện 3/ 5 thế chiến lược (trong các TCL từ 1 – 5, do BGK chỉ định).

– Yêu cầu: Đánh đơn.

2. Khóa gỡ:

Thực hiện 4/ 12 đòn khóa gỡ căn bản trình độ I ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 (do BGK chỉ định)

Nhóm 1

+ Phản nắm ngực áo lối 1

+ Phản bóp cổ trước lối 2

+ Phản ôm trước cả tay

+ Phản ôm ngang hông

+ Khóa tay dắt lối 1

Nhóm 2

+ Phản ôm sau có tay

+ Phản Nắm ngực áo lối 2

+ Phản ôm trước không tay

+ Phản ôm sau không tay

+ Khóa tay dắt lối 2

* Kích chuột trái vào từng kỹ thuật

để xem video hướng dẫn

3. Thể lực

Chống đẩy:

– Đối với lứa tuổi dưới 15: Nam: 15 lần; nữ: 10 lần.

– Đối với lứa tuổi trên 15: Nam: 20 lần (bằng nắm đấm); nữ: 15 lần.

Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

5. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 5 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

II. THI LÊN CẤP LAM ĐAI I (Đai xanh đậm 1 vạch vàng)

1. Kỹ thuật căn bản:

Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ) 3/ 5 thế chiến lược (từ TCL số 6 – 10).

2. Phản đòn căn bản:

Thực hiện 4/ 12 đòn phản các đòn tay căn bản trình độ I ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 (do BGK chỉ định):

Nhóm 1

+ Phản đấm thẳng tay trái

+ Phản đấm móc tay phải

+ Phản đấm thấp tay trái

+ Phản đấm lao tay phải

Nhóm 2

+ Phản đấm lao tay trái

+ Phản đấm múc tay phải

+ Phản đấm tự do số 1

+ Phản đấm thẳng tay phải

3. Quyền: Bài Nhập môn quyền. (BGK chỉ định thực hiện từ 2-3 bộ)

4. Thể lực:

Chống đẩy:

– Đối với lứa tuổi dưới 15: Nam: 20 lần; nữ: 15 lần.

– Đối với lứa tuổi trên 15: Nam: 25 lần (bằng nắm đấm); nữ: 20 lần.

Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

5. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 8 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

III. THI LÊN CẤP LAM ĐAI II (Đai xanh đậm 2 vạch vàng)

1. Kỹ thuật căn bản:

Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ) 3/ 5 thế chiến lược (từ TCL số 11 – 15).

2. Phản đòn căn bản và khóa gỡ:

Thực hiện 7 đòn (phản các đòn chân căn bản trình độ I: 2/4 đòn; khóa gỡ căn bản trình độ II: 5/ 12 đòn) ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 (do BGK chỉ định):

Nhóm 1

+ Phản đòn đá thẳng chân phải

+ Phản đòn đá cạnh chân phải

+ Phản đòn nắm tóc trước số 1

+ Phản đòn nắm tóc sau số 2

+ Phản nắm tay khác bên

+ Phản 2 tay nắm 2 tay trước

+ Khóa tay dắt số 3

Nhóm 2

+ Phản đòn đá tạt chân phải

+ Phản đòn đạp ngang chân phải

+ Phản nắm tóc trước số 2

+ Phản nắm tóc sau số 1

+ Phản nắm tay cùng bên

+ Phản khóa sau vòng gáy

+ Khóa tay dắt số 4

3. Đòn chân tấn công:

Thực hiện 2/ 4 đòn chân tấn công (ĐCTC) số 2 và số 4; hoặc ĐCTC số 1 và số 3.

4. Quyền: Thập tự quyền pháp.

5. Thể lực:

Chống đẩy: Võ sinh thực hiện hết khả năng.

Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

6. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 8 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

IV. THI LÊN CẤP LAM ĐAI III (Đai xanh đậm 3 vạch vàng)

1. Kỹ thuật căn bản:

* Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ) 5 thế chiến lược số 16 – 20.

* Xô ẩn đạp bụng số 1 và số 2

* Khóa tay dắt số 5 và số 6

2. Bài song luyện số 1

3. Đòn chân tấn công số 5 và số 6

4. Quyền: Bài Long hổ quyền

5. Thi đấu đối kháng 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút (nghỉ giữa hiệp 1 phút)

Thể lực:

Chống đẩy: Võ sinh thực hiện hết khả năng.

Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

6. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 7 câu hỏi (xem câu hỏi và đáp án ở phần 2)

V. THI LÊN CẤP CHUẨN HOÀNG ĐAI

* Điều kiện: Võ sinh đang ở cấp Lam III (đủ 06 tháng) và trên 12 tuổi .

1. Kỹ thuật căn bản:

– Thực hiện đánh đuổi (1 người đánh và 1 người đỡ) 5 thế chiến lược số 21 – 25.

– Thực 8/16 thế phản đòn căn bản trình độ 2 (chỉ định).

2. Quyền: Bài Tứ trụ quyền

3. Thi đấu đối kháng 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút (nghỉ giữa hiệp 1 phút)

Thể lực:

Chống đẩy: Võ sinh thực hiện hết khả năng.

Nhảy công lực (ngồi xổm bật cao, rút gối chạm ngực): Võ sinh thực hiện hết khả năng.

4. Lý thuyết võ đạo (vấn đáp): Bốc thăm 1 trong 7 câu hỏi của cấp Lam đai III

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *