Hướng dẫn đánh SONG LUYỆN KIẾM – Vovinam

SONG LUYỆN KIẾM
Võ sư Cẩm Bình diễn giải

A THẾ THỦ: TRUNG BÌNH TẤNB. THẾ THỦ: TRẢO MÃ
KIẾM THỦ: – Kiếm cầm bên tay trái, song song theo người1. Nhảy trung bình tấn, tay kiếm cầm bên trái để ngang trước mặt, tay phải cuốn vòng từ ngoài vào trước cườm tay trái cẩm kiếm, xong tóm thu vào lườn.2. Bước chân phải sang chân trái đứng lập tấn, tay phải cuốn vòng tròn từ ngoài vào trong rồi chỉa thẳng ra trước, tay kiếm thu vào lườn. 3. Bước chân phải lên đinh tấn phải, 2 tay chuyển vòng cung từ ngoài vào, tay phải chạm cán kiếm4. Tay phải bắt kiếm đưa vòng lên đầu ra trước, đồng thời rút chân phải lên đứng độc cước tấn trái , tay trái cầm kiếm để trước đầu gối phải , mũi kiếm chỉa thằng về trước, tay trái che trước trán. KIẾM THỦ:- Kiếm cầm bên tay trái song song theo người.1. Nhảy lên đứng trào mã trái, tay trái cầm kiếm để ngang phía trước, tay phải cuốn vòng từ ngoài vào trong , cùi chỏ tay phải đặt trên cườm tay trái cầm kiếm, bàn tay đứng thẳng.2. Nhảy đổi trảo mã phải, tay trái cầm kiếm đưa ra trước, tay phải cuốn vòng từ trong ra ngoài kéo lên che trước trán.3. Nhảy đồi trảo mã trái tay trái cầm kiếm rút vào sườn trái, tay phải cuốn vòng từ ngoài vào trong và đưa ra ngoài giống như thế chém số 3.4. 2 tay đưa vòng ra trước mặt. tay phải bắt kiếm đưa vòng lên đầu, nhảy đổi trảo mã trái – thế thủ 
ĐOẠN 1: KIẾM TẢO HOÀNH THÂN:1. Để chân phải xuống đứng trảo mã trái, tay kiếm chém vào chân từ phải sang. 2. Bước chân trái lên đinh tấn trái, tay kiếm chém vào chân từ trái sang.3. Nhảy bổng lên sang bên đối phương để tránh cú chém dưới chân đồng thời tay kiếm chém ngang trên đầu.4. Bước chân trái né sang trái, trảo mã tấn trái, kiếm chém vòng từ trái dìm kiếm đối phương xuống5. Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém bổ xuống đầu từ trái xuống. 6. Té lộn vai .1. Vẫn đứng trảo mã trái, tay kiếm chém đỡ dưới chân từ phải sang.2. Bước lui ra sau đinh tấn sau, tay kiếm chém đở từ trái sang 3. Bước chân trái lên kiếm chém sát vào chân , đồng thời bước chân phải lên luôn xoay người lại (đổi bên) 4. Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém vào đầu từ trên xuống5. Bước né chân trái sang trái, trảo mã trái, tay kiếm chém vòng từ bên trái dìm kiếm xuống, đồng thời dùng chân trái đá tạt vào lưng.
ĐOẠN 2: KIẾM ĐÁNH NGƯỢC1. Loan kiếm 5 cái và đổi thế cầm kiếm ngược, lưởi hướng lên – Thế thủ.2. Trảo mả phải, kiếm chém ngược tấn công 3 lần ở trước mặt từ Phải qua, trái qua, phải qua (có thể đứng một chổ hoăc nhảy đổi trảo mã) 3. Bước chân trái lên trung bình tấn kiếm đâm ngang từ phải vào sườn.4. Chuyển người về đinh tấn bên phải, kiếm kéo về sau bên phải. 5. Xà người xuống, kiếm chém ngang dưới chân, đồng thời bước chân phải lên và kéo theo chân trái chuyển bên đứng đinh tấn trái, tay phải cầm kiếm để ngang trước ngực. tay trái vòng cong che trước mặt.1. Loan kiếm 5 cái và đổi thế cấm kiếm ngược, lưởi hướng lên – Thế thủ 2. Trảo mã phải , kiếm đở ngược 3 lần ở trước mặt từ Phải qua, từ trái qua, từ phải qua. ( có thể đứng một chổ hoặc nhảy đổi trảo mã)3. Bước chân trái sang trái có thể đứng trảomã trái, đở kiếm thẳng đứng, mủi kiếm chỉ xuống đất.4. Cũng chuyển người về đinh tấn bên phải, tay kiếm kéo về sau bên phải.5. Kiếm chém ngang trên đầu, đồng thời nhảy bổng chân phải qua khỏi cây kiếm, kéo theo luôn chân trái đổi bên đứng đinh tấn trái phía sau , tay kiếm để ngang trước ngực, tay trái cong lai che trước mặt.
ĐOẠN 3: – Loan kiếm 5 cái đổi thế cầm kiếm xuôi, lưởi hướng xuống. Thế thủ 1. Tấn công tới: (3 lần)- Bước chân phải lên trảo mã trái kiếm chém vào chân từ bên Phải sang – Bước chân trái lên trảo mã phải, kiếm chém vào chân từ bên trái sang- Bước chân phải lên trảo mã trái kiếm chém vào chân từ phải sang. 2. Nhảy lui về sau Đứng đinh tấn chân trái phía sau , kiếm gạt đở từ bên trái sang.TẢ DỰC PHÁ KIẾM: 3. Bước chân trái sang trái đứng trảo mã trái, tay kiếm chém dìm kiếm đối phương xuống từ bên trái. 4. Vẫn giữ thế đứng trảo mã trái, tay kiếm chém ngang trên đầu từ phải sang.5. Bước chân phải lên đinh tấn phải, kiếm chém vào chân từ trái sang.HỮU DỰC THÍCH KIẾM:6. Bước chân phải sang phải trảo mã phải, né tránh xong chém dìm kiếm xuống từ phải xuống.7. Vẫn giữ thế tấn trảo mã phải, kiếm chém vòng ngang đầu từ trái sang 8. Bước chân phải lên trước, trảo mã trái, kiếm chém đở dưới chân từ phải sang.9. Bước chân phải lên đinh tấn kiếm đâm thẳng tới trước.PHONG UYỂN TÁN VÂN: 10. Rút chân trái về, đứng độc cước tấn phải, kiếm chém vớt đở song song dưới chân từ trái sang.11. Bước chân trái lên đinh tấn trái kiếm đâm từ ngoài vào bên phải12. Bước chân phải lên đinh tấn phải, kiếm đâm từ ngoài vào bên phải một lần nữa13. Bị đạp té ngữa ra sau lộn đi. – Loan kiếm 5 cái đổi thế cầm kiếm xuôi, lưởi hướng xuống. Thế thủ1. Bước Lui: (3 lần)- Đứng tại chổ, trảo mã phải đở kiếm dưới chân từ phải sang.- Lui chân trái về sau, trảo mã trái đở kiếm dưới chân từ trái sang.- Lui chân phải về sau, trảo mả phải đở kiếm dưới chân từ phải sang.2. Nhảy tới trước một bước đinh tấn phải tay kiếm chém váo chân từ trái sang.3. Dìm kiềm đối phương 1 vòng từ phải sang trái, xong bước dài chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém xuống đỉnh đầu4. Bước chân trái xà ngang sang trái, kiếm chém dưới chân từ phải sang.5. Bỏ chéo chân phải trước chân trái, đứng khụyu tấn, tay kiếm chém đở kiếm từ trái sang6. Dìm kiếm một vòng xong bước chân phải lên đinh tấn kiếm chém xuống đỉnh đầu. từ bên trái sang.7. Bước chân phải xà sang phải kiếm chém vào chân từ bên trái sang.8. Rút chân trái về trảo mả tấn phải kiếm chém vào chân từ phải sang.9. Rút chân trái về sau, dở chân phải lên đứng độc cước tấn chân trái, kiếm chém vớt đở từ dưới lên bên phải qua.10. Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém vào chân từ trái sang.11. Rút chân phải về trảo mã trái, kiếm vớt từ dưới lên bên phải qua, mũi kiếm chút xuống.12. Chuyển đinh tấn phải sát vào người đối phương, kiếm chận ngang từ trong ra, mũi hướng lên.13. Xoay sau đánh chỏ trái lối 2 đồng thời đạp chân trái vào ngực. 
ĐOẠN 4: TẢ TOẠ HỮU THÍCH – HỮU TOẠ TẢ THÍCH:1. Bước chân trái xà sang trái, tam giác tấn trái, kiếm chém vớt vào chân từ phải sang.2. Chuyển trọng tâm sang chân phải, kiếm chém ngược lại dưới chân từ trái sang3. Bước chân phải lên tam giác tấn, kiếm đâm từ ngoài bên phải vào cổ 4. Rút chân phải về đứng lập tấn, xong bước chân phải lên đứng tam giác tấn, kiếm chém vớ dưới chân từ trái sang.5. Chuyển trọng tâm về chân trái, tay kiếm chém vớt từ phải sang trái.6. Bước chân trái lên trưóc, đồng thời rút chân phải lên theo đứng lập tấn, kiếm đâm thẳng từ dưới lên.1. Dở chân trái nhảy lên chuyển ra sau trảo mã trái, kiếm chém ngang trên đầu2. Vẫn giữ thế trảo mã trái, kiếm chém đở dưới chân từ trái sang.3. Chuyển chân phải lên Đinh tấn phải (có thể đứng trảo mã) kiếm đở chận ngang mũi hướng lên 4. Dở chân phải lên nhảy chuyển ra sau trảo mã phải kiếm chém ngang đầu tứ trái sang.5. Vẫn giữ trảo mã phải, tay kiếm chém đở từ phải sang trái.6. Tay trái cầm kiếm đở ngang trước mặt, đồng thời dùng chân trái đá thẳng vào ngực.
ĐOẠN 5: KIẾM THẦN ĐOẠT MỆNH:1. Bước chân trái ngang sang đinh tấn trái, Kiếm vòng gạt đở ngang .2. Bước chân phải lên đinh tấn phải, chém kiếm vào chân từ bên phải sang.3. Bước chân trái lên đinh tấn trái, kiếm chém vào chân từ bên trái sang4. Lui chân trái vế sau, đứng trảo mã trái, kiếm chém đở từ bên trái sang.5. Bước chân phải sang phải trảo mã phải, kiếm chém đở ngang từ phải sang, mũi hướng lên trời.6. Bước chân trái lên đinh tấn trái, kiếm vớt bên trái từ dưới lên giữa người đối phương7. Bước chân phải lên đinh tấn phải đứng bên hông đối phương, kiếm chém thẳng từ trên xuống đỉnh đầu.1. Bước chân phải lên đinh tấn phải, kiếm đâm thẳng tới trước. 2. Bước lui chân phải ra sau trảo mã phải, kiếm chém vớt lên, đi theo sau kiếm đối phương (cùng chiếu)3. Lui chân trái ra sau trảo mã trái, kiếm chém vớ đở lên, đi theo sau kiếm của đối phương (cùng chiếu)4. Bước chân trái lên đinh tấn trái, chém kiếm từ bên trái sang5. Bước chân phải lên đinh tấn phải, kiếm chém ngang từ ngoài vào cổ .6. Lui chân phải ra sau tránh té ngữa xuống đất.7. Đang nẳm, kiếm đở ngang, đổng thời dùng chân phải đạp vào bụng cho đối phương lộn qua hoặc té bật ngữa ra.
ĐOẠN 6: ĐỘC HÀNH LIÊN KÍCH – NGOẠ LONG HÓA VŨ: 1. Nhảy rút chân phaỉ lên đứng độc cước tấn trái, kiếm vòng qươ trên đầu.2. Chém kiếm đở 3 lần từ phải sang, trái sang, phải sang.3. Bước chân phải lên đâm xoáy kiếm vào ngực4. Bước chân trái lên đâm xoáy kiếm vào ngực một lần nữa.5. Bước chân trái sang trái đinh tấn trái, kiếm chém vaò chân từ phải sang6. Vẫn giữ tấn đó, kiếm chém từ trái sang7. Bước chân trái tới, trảo mã phải, kiếm chém từ phải sang.8. Bước chân phải tới, trảo mã trái, kiếm chém từ trái sang.9. Bước chân phải về sau xà tấn, Kiếm chém vớt trên đầu, rút kiếm về để ngang trước mặt10. Bước lên đứng lập tấn, kiếm đâm thẳng vào đối phương 1. Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém vớt vào chân.2. Chém kiếm vào chân từ phải sang, từ trái sang, từ phải sang.3. Bước chân trái sang trái – trảo mã trái, kiếm chém vớt đở từ trái sang. 4. Bước né chân phải sang phải, trảo mã phải, kiếm chém vớt từ phải sang (dưới lên)5. Dở chân trái lên nhảy đổi trảo mã trái, kiếm chém vớt trên đầu.6. Vẫn giữ tấn đó chém kiếm từ trai sang.7. Bước lui chân phải ra sau, trao mã phải, chém kiếm từ phải sang8. Bước lui chân trái ra sau, trảo mã trái, chém đở kiếm từ trái sang. 9. Bước chân phải vế xà tấn, kiếm chém vớt dưới chân, kéo kiếm ra sau 10. Bước chân phải lên đinh tấn phải tay kiếm chận ngang kiếm đối phương mũi chỉa xuống, xoay người đạp trái vào cổ, xong để chân trái xuống đinh tấn trái, đâm mũi kiếm vào cổ.
Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *