Hướng dẫn đánh Song Luyện I Vovinam

(Phản đòn đấm, đá và khóa gở cơ bản trình độ 1)
(Chú ý: Người nào vừa phản đòn người đó sẽ tiến lên tấn công)
Võ sư Cẩm Bình diễn giải

A. Đấm móc trái, đấm thẳng phải

B. Phản đấm thẳng phải số 1: Bước né về bên trái gạt tay phải lối 1 chận xuống ngay cổ tay , chém tay trái lối 1 vào mặt , thấp người xuống đấm thấp phải vào bụng.

A. Phản đấm thấp phải lối 1: Tay phải gạt lối 2 từ dưới dở cao lên, đồng thời đá tạt chân phải vào mặt cho B té lộn đi. Bước tới đấm móc phải.

B. Phản đòn đấm móc phải số 1: Thấp đầu xuống né đấm móc, đồng thời tay phải gạt ngang, xong lòn khóa lại ngay bắp tay, chân trái bước lên chận sau chân trái đối phương. A Rút chân ra, B dùng tay phải khóa ngang cổ lại, ngồi xuống kéo đối phương té lộn về trước – Xong đứng dậy bước tới vỗ vai khóa sau vòng gáy.

A. Phản khóa sau vòng gáy lối 1: Giựt 2 tay xuống, bước chân phải lòn ra sau chân trái đối phương dùng chỏ phải đánh ngang ngực đồng thời dùng người của mình đè lên mình đối phương cho té ngửa, Tay trái nắm cổ tay phải đối phương lăn ngang qua người, xong quì để gối phải dưới tay phải đối phương đè xuống, tay phải bóp cổ.

B. Phản: Nhích người ra ngoài một tí, dùng chân trái đạp ngay nách cho đối phương lộn đi. – Xong đứng dậy đấm lao phải.

A. Phản đòn đấm lao phải số 1: Xoay người lại bước chân phải lên, lòn đầu đứng sát người vào đối phương thế Trung Bình Tấn, đánh chỏ phải vào cổ, tay trái chém vào ngực hất cho đối phương văng ra. – Xong bước tới Ôm Ngang.

B. Phản đòn ôm ngang hông: Tay trái nắm ngay khuỷu tay, xuống tấn trung bình ngang, tay phải thục cùi chỏ vào bụng. – Lòn tay phải ra sau lưng ôm ngang hông, xoay 2 chân lại đứng trung bình tấn nhấc bổng đối phương lên quăng ra trước. Nắm kéo đối phương dậy Ôm trước không tay.

A. Phản đòn Ôm trước không tay: Tay phải lòn nắm tóc kéo ngược lên, tay trái đánh vào càm, chân phải bước gài sau chân phải đối phương đánh văng ra. Xong nhào tới bóp cổ trước.

B. Phản đòn: 2 tay nắm áo đối phương, nằm xuống kéo đối phương té lộn qua đầu. (xô ẩn đạp bụng số 1). Xong đứng dậy đấm múc phải.

A. Phản đòn Đấm múc phải số 1: Bước né sang trái, tay phải gạt số 2 từ dưới lên ngay cổ tay, xong đánh bật tay phải vào mặt, đồng thời đạp ngang chân phải vào hông. Tiến lên đá thẳng phải.

B. Phản đòn Đá thẳng phải số 1: Bước né sang trái, đinh tấn trái, tay phải móc từ dưới lên bắt chân, tay trái chém vào mặt đồng thời dùng tay phải hất chân lên cho đối phương lộn đi. Tiến tới móc phải, đấm thẳng trái.

A. Phản đòn đầm thẳng trái số 1: Dùng tay trái gạt đè xuống xong nắm lại, đá chém chân phải và tay phải cho đối phương té ngửa ra, xong cùng ngồi xuống 2 chân đạp vào nách và cổ đối phương, nắm bẻ tay thằng ra.

B. Phản đòn: Tay phải nắm cổ chân trái đối phương ngay nách, giở 2 chân lên dậm xuống đứng dậy, đứng đinh tấn phải, 2 tay bẻ ngang bàn chân đối phương.

A. Phản đòn: dùng chân phải đạp vào cổ chân cho văng ra. Đứng dậy đánh tự do lối 1

B. Phản đòn Tự do số 1: Thấp người xuống, chém tay trái vào sườn, tay phải nắm cổ chân dở lên hất cho lộn về trước. – Đá cạnh phải.

A. Phản đòn đá cạnh phải số 1: Bước né chân trái sang trái,đứng đinh tấn trái, dùng chỏ phải đánh thốc cùi chỏ từ dưới lên ngay đùi, đồng thời dùng chân phải đạp ngang ngay nhượng chân cho đối phương té ngang.- Tiến lên đấm móc phải, móc trái.

B. Né móc phải, dùng tay trái gạt đỡ ngang cú móc trái, bước gài chân trái của mình sau chân trái đối phương, tay trái chận ngang cổ, kê hông quăng ngửa người đối phương lộn bổng qua. – tiến lên đá tạt phải.

A. Phản đòn Đá tạt phải số 1: Bước chân phải sát vào người đối phương, đứng đinh tấn. Tay trái co bắt giò từ ngoài vào, tay phải co chận vào đùi bẻ giò, tay phải chém vào mặt, đồng thời hất cho lộn đi. – Tiến lên đạp ngang phải.

B. Phản đòn Đạp ngang phải số 1: Né sang trái, dùng tay trái bắt chân từ dưới lên, xoay ra sau, chân trái đứng trụ, dùng chân phải đạp vào nhượng chân, đồng thời chém tay phải vào cổ – Tiến lên đá tạt trái, đá tạt phải.

A. Hụp đầu né cú đá tạt trái, lòn đầu xuống 2 tay chống xuống đất, dở 2 chân lên đánh đòn chân số 1: (chân trái móc ngay cổ chân, chân phải đạp ngay đầu gối ) 
Hết.

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *