Hướng dẫn đánh bài SONG LUYỆN SỐ II – Vovinam

(Phản đòn đấm đá và khóa gở cơ bản trình độ 2)

A. Đấm móc trái, đấm thẳng phải

B. Phản đòn đấm thẳng phải số 2: Đưa 2 tay chéo lên chận bắt tay A Xoay tay phải nắm cổ tay phải A, rút chân trái về sau kéo A té nằm nghiêng xuống, đồng thời tay trái đánh chận trên tay phải của A.

A. Dùng chân phải đạp vào cổ chân phải của B.

B. Té văng ra sau, nhảy tới vổ vào vai A. đồng thời khóa sau vòng gáy

A. Phản khóa sau vòng gáy số 2: Né người sang trái dùng chân phải gày sau chân trái B. B rút chân ra khỏi, A nhảy lên xuống trung bình tấn đồng thời đánh 2 chỏ giựt xuống, dùng 2 tay bợ đầu B quăng qua phía trước. Xong tiến lên đấm móc trái, đấm móc phải.

B. Phản đòn Móc phải số 2: bước chân trái tiến sát vào người đối phương, dùng tay trái đỡ gạt ngang đấm móc, bước chân phải chận sau chân phải đối phương, đồng thời đánh chỏ tay phải vào ngực (hay cổ ) cho té xuống, đứng khom người, đánh bồi thêm 3 cú chỏ vào ngực (hay cổ). 

A. Phản: dùng tay trái gạt chận cú chỏ, tay phải nắm ngay cổ tay phải đối phương bẻ cong tay ra sau cho đối phương nằm xuống, đồng thời đứng dậy vẫn khóa tay.

B. Phản: Bung người lên xoay ra trước, dùng chân kẹp cổ đối phương cho lộn về trước. Tiến tới nắm 2 tay trước.

A. Phản đòn nắm 2 tay trước lối 2: Đưa 2 tay lên xoay nắm 2 tay đối phương lại, xoay người chéo 2 tay đối phương lại để trên cổ quăng qua trước. Xong tiến tới nắm 2 tay sau.

B. Phản nắm 2 tay sau lối 2: dùng gối chận đè tay đối phương sút ra, đánh chỏ phải vào cổ đối phương. Tay trái nắm chặt tay đối phương lại, bước chân phải xoay một vòng ra sau đứng trụ chân trái, đồng thời đá chém tay phải, chân phải cho đối phương té nằm nghiêng xuống, tay trái vẫn nắm chặt, tay phải chận trên tay trái đối phương.

A. Đá tạt vào vai B cho lộn về trước, tiến lên đấm móc Phải, đấm thẳng Trái.

B. Phản đòn đấm thẳng trái số 2: Bước chân trái chéo ra sau, dùng tay trái gạt đè tay trái đối phương xuống, đồng thời đá chém tay phải chân phải cho đối phương té lộn về trước. (tay trái chém lối 2 vào cổ, chân phải móc chân đối phương từ trước ra sau) Xong tiến tới đấm móc phải, đấm móc trái.

A. Phản đòn móc phải số 2: Tay phải gạt đở cú móc, cùng một lúc dùng 2 tay vỗ vào 2 bên màng tang đối phương, đồng thời dùng chân phải đá vào chân trái đối phương cùng té ngang một lúc với nhau ( 2 tay vẫn bợ chặt vào cổ).

B. Phản đòn: Đánh chõ phải lối 5 vào khuỷu tay A liên tục 3 lần, dùng chân phải đạp vào bụng đối phương cho văng ra Đứng lên tiến tới đấm móc phải, đấm lao Trái.

A. Phản đòn lao trái số 2: lòn đầu, bước chân phải sang bên phải đúng trụ, dùng chân phải đá quét vào chân trái đối phương, cùng lúc dùng tay phải bắt cổ chân dở lên, đồng thời dùng tay trái chém vào cổ đối phương hất lộn về trước. Xong tiến tới đấm móc trái, đấm lao phải.

B. Phản đòn lao phải số 2: Lòn đầu từ ngoài vào, đồng thời tiến chân phải lên trung bình tấn, 2 tay ôm 2 chân đối phương dở hỏng lên cho té dộng đầu xuống, bồi thêm 3 cú đạp phải vào ngực.

A. Phản: Dùng tay trái đỡ gạt giò đối phương sang phải của mình, dùng chân trái đạp vào mông cho đối phương té văng ra trước. Bước tới khóa ngang cổ lại, gặt xuống 3 lần.

B. Phản đòn khóa ngang cổ số 1: Dùng tay phải gạt tay đối phương văng ra, bước chân trái ra sau gài chân trái đối phương lại, đồng thời đá chém tay trái , chân trái cho đối phương té ngửa ra sau. Xong bước chồm tới bóp cổ đè xuống.

A. Phản: 2 tay nắm áo , chân phải đạp vào bụng cho lộn qua, đồng thời A cũng lộn qua ngồi trên bụng, tay trái bợ đầu, tay phải đánh 3 cú đánh bật vào mặt B.

B. Phản: Tay trái nắm tóc ghịt xuống, tay phải đánh chưởng thẳng lên vào ngực A đẩy cho đối phương lộn qua đầu mình. Đứng lên đấm móc trái, đấm múc phải:

A. Phản đòn đấm múc phải số 2: Bước chân phải chéo ra sau chân trái, tay phải gạt từ dưới lên ngay cổ tay phải, đồng thời tay trái chận trên cổ tay phải đối phương. Bước chân trái lên gày sau chân phải đối phương, chuyển đinh tấn, đánh chỏ trái vào ngực đối phương hất văng ra. Xong tiến lên đấm móc trái, đấm thấp phải

B. Phản đấm thấp phải số 2: Né sang trái, Đinh tấn trái 2 tay gạt bắt tay phải đối phương ngay cườm tay, (tay phải dưới, tay trái trên), bước chân phải gài sau chân phải đối phương, đồng thời tay phải nắm tay đối phương dở cao lên, dùng tay trái chém vào cổ cho té ngửa xuống, tay phải vẫn nắm tay đối phương bẻ cong lật đối phương nằm nghiêng dùng chân, tay đè xuống .

A. Phản: Xoay người lật ngang qua, kéo B té ngang qua. Đứng dậy đấm móc phải, đấm múc trái.

B. Phản đòn đấm múc trái số 2: Đinh tấn phải, tay trái gạt từ dưới lên tay, đồng thời chận tay phải trên cườm tay, bước chân trái lên chận sau chân trái đối phương,2 tay chém vào cổ và ngực đối phương cho văng ra sau. Xong tiến lên đấm móc phải, đấm thấp trái.

A. Phản đòn đấm thấp trái số 2: Bước chân trái chéo ra sau chân phải, 2 tay gạt chận đấm thấp trái, (tay trái dưới, tay phải chận trên), bước chân phải lên đinh tấn tay trái nắm cổ tay kéo dở lên, đờng thời tay phải chém vào cổ đối phương cho té xuống, Tay trái khóa tay trái đối phương lại , tay phải lòn qua cổ khóa lại dở lên dộng xuống 3 lần.

B. Phản: Kẹp cổ cho đối phương lộn qua trước. Đứng dậy đấm móc 2 tay:

A. Phản đòn đấm móc 2 tay số 2: 2 tay gạt đỡ ngang, dùng chân phải móc vào chân trái đối phương, đồng thời đánh chỏ phải vào nách cho đối phương té xấp xuống. Nắm áo đối phướng kéo dậy, đá quét chân phải, đá quét chân trái, bước chân phải lên gài sau chân phải đối phương áp người sát vào để đè.

B. Dùng chân phải đá hất chân trái của A lên cho té sấp, bước chân phải gài ngang chân trái đối phương đè xuống,

A. Phản: xoay người, dùng gót chân phải đá móc vào cổ cho đối phương lộn qua
Đá tạt trái, đá thẳng phải

B. Phản đòn đá thẳng phải số 2: bước người sang trái dùng tay phải khóa bắt chân, tay trái chém vào mặt, đồng thời chân phải móc sau chân trái đối phương té ngửa xuống. khóa tay đối phương ra sau, kéo đứng dậy, đá chém chân phải tay phải cho té lộn về trước. Xong tiến tới đá tạt trái, đá cạnh phải.

A. Phản đòn đá cạnh phải số 2: Bước né sang bên trái, dùng chỏ phải đỡ chân phải đối phương, bước chân phải lên sát vào người đối phương đánh chõ vào hông cho đối phương té xuống. Xong tiến lên đá tạt trái, đá tạt phải.

B. Phản đá tạt phải số 2: Bước chân phải sâu vào ngưới đối phương đứng đinh tấn, 2 tay bắt chân chận bẻ (tay trái ngoài bẻ kéo vào, tay phải chận ở trong ngay đùi đẩy ra), đá chém tay phải, chân phải cho đối phương té nghiêng. Bước tới bóp cổ (đối phương vẫn nằm).

A. Xoay người đánh đòn chân số 4: dùng 2 chân móc giựt 2 chân đối phương, đồng thời đấm tay phải vào bụng cho té ngửa. Đứng lên đạp ngang phải.

B. Phản đòn đạp ngang phải số 2: Rút chân trái lên. 2 tay khóa bắt ngay cổ chân phải, bước hạ chân phải xuống đinh tấn, đánh 2 chỏ lối 4 vào lưng đối phương.

B. Đánh bồi thêm đòn chân tùy ý.

Võ sư Cẩm Bình diễn giải.

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *