Khẩu Quyết Tứ Tượng Côn Pháp – Vovinam

Khai côn bái sư môn
Tã hồi mã bộ côn
Khởi xung thiên tróc địch
Lưỡng đã trung bình côn.

Triền côn kiềm long giáng
Ngũ loan tỏa biên phòng
Thoái tấn liên đã thích
Ðoạn hồi côn chấn phong.

Luân thân hậu tam loan
Ðoạt mệnh quỷ môn quan
Thoái tã đảo côn pháp
Hoành xà bạt nhị san.

Ðộc cước kình thiên trụ
Tảo vân ngưỡng thiên nhan
Luân thân liên hậu đã
Liên bộ côn ngũ loan.

Hoành tả đinh tấn côn
Phiên thân luân diện thích
Trấn áp đỉnh tầm long
Tả hồi côn mã bộ.

Tâm vong nguyệt thôi song
Tả hạ thích, hữu kích
Nhất trụ kình thiên phong
Phi long thiên thượng giáng
Tứ diện hoạt linh côn.

Tứ loan tiền truy kích
Phản chấn hồi loan côn
Xà côn tả hữu bộ
Phục hổ ngoạ long côn
Thần điêu triều thiên thượng
Bạt vũ ngũ loan côn
Hồi đầu côn mã đáo.

Nguồn: https://hocvovinam.wordpress.com/

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *