HUỲNH LONG ĐỘC KIẾM: Lời Thiệu và Lịch sử

Tên gọi : Huỳnh Long Độc Kiếm.

Nguồn gốc : Thuộc bộ Ngũ Long Kiếm pháp của Sa Môn Võ Đạo. Theo tư liệu của môn phái cho biết vào thời Chu Nguyên Chương, nhà Minh bên Trung Hoa có rất nhiều nhân tài, võ nghệ siêu quần bạt tuỵ. Trong đó có đôi bạn tri kỷ là Trương Tam Phong và Âu Dương Phương, lúc ấy Âu Dương Phương mới xây xong sảnh đường nên nhờ Trương vẽ hộ cho 9 bức tranh án theo bát quái cửu cung mà trang trí trong khách sảnh, trong đó có ba bức ảnh ăn ý nhất là Lão Tùng Án Thái Dương, Ngũ Long Xuất Động và Ngũ Long Nhập Động.

    Vào thời Hậu Lê nước Việt Nam, có ngài Sa Viên, hiệu là Sơn Nhơn, quê tại Tỉnh Sơn La, Bắc Việt. Ngài sang Trung Hoa giao thương rồi phác hoạ lại ba bức tranh này đem về cố quốc và sáng tác ra bộ Ngũ long quyền pháp và bộ Ngũ long kiếm pháp, còn bức tranh Lão Tùng Án Thái Dương thì ngài không sáng tác. Hiện nay Sa Môn Võ Đạo còn lưu giữ hai bộ quyền và kiếm này.

    Người giới thiệu và lý giải bài Huỳnh Long Độc Kiếm là Lão Võ sư Phạm Đình Trọng, tự Sa Vân Long, Trưởng môn Sa Môn Võ Đạo. Đơn vị Lâm Đồng.

    Người thị phạm bài Huỳnh Long Độc Kiếm ghi băng hình lần thứ I năm 1995 tại TP. HCM là Huấn Luyện Viên Cao Văn Thắng. Sa Môn Võ Đạo. Đơn vị Lâm Đồng.

    Người thị phạm bài Huỳnh Long Độc Kiếm ghi băng hình lần thứ II năm 2001 tại Khánh Hòa là Huấn Luyện Viên Nguyễn Phúc. Sa Môn Võ Đạo. Đơn vị Lâm Đồng.

    Người thị phạm bài Huỳnh Long Độc Kiếm ghi đĩa hình lần thứ III năm 2007 tại Hà Tây là Võ sư Phạm Thành Hùng. Sa Môn Võ Đạo. Đơn vị Lâm Đồng.

    Bài Huỳnh Long Độc Kiếm được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ III năm 1995 tại TP. HCM.

Lời thiệu : HUỲNH LONG ĐỘC KIẾM

Diện tiền bái Tổ, kính Sư. (Diện tiền bái kính Tổ Sư)

Hồi thân thủ bộ vẻ người hiên ngang.

Kiếm ôm theo bộ xung thiên.

Tả hữu song chỉ mình nghiêng thế chào.

Phụng đầu thế kiếm giương cao.

Thối lui, hạ bộ nhập vào chém ngang.

Chém rồi bên tả tránh sang.

Hữu môn thượng mã kiếm ngang chân mày.

Kiếm loan long ẩn vân phi.

Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàn.

Rút về phong toả đôi bên.

Dùng đòn hạc tấn tiến lên chớ chầy.

Xà hành nghịch thuỷ cho hay.

Tàng đầu lộ vĩ chém bay qua đầu.

Thối hồi đơn phụng quan châu.

Chân theo xà tấn, kiếm hầu Tổ Sư.

Theo tư liệu của Võ đường Vân Long

Sa Môn Võ Đạo. Đà Lạt – Lâm Đồng

Xem biểu diễn ở đây.

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *