BÁT QUÁI CÔN: Lời Thiệu và Lịch sử

Tên gọi : Bát Quái Côn.

Nguồn gốc : Võ Cổ Truyền Việt Nam. Tuy Hoà – Phú Yên.

   Người giới thiệu và thị phạm bài Bát Quái Côn ghi băng hình lần thứ I năm 1995 tại TP.HCM là Võ sư Trương Hùng. Đơn vị Phú Yên.

   Người thị phạm bài Bát Quái Côn ghi băng hình lần thứ II năm 2001 tại Khánh Hòa là Võ sư Trương Hùng. Đơn vị Phú Yên.

   Người thị phạm bài Bát Quái Côn ghi đĩa hình lần thứ III năm 2007 tại Hà Tây là Võ sư Nguyễn Hưu Phước. Đơn vị TP.HCM.

   Bài Bát Quái Côn được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ III năm 1995 tại TP HCM.

Lời thiệu : BÁT QUÁI CÔN

Phát bản linh thủ.

Xà vương khai môn.

Long du điền hải.

Điểu thủy đăng thiên.

Xuyên sơn định trận.

Nhất tướng ngũ môn.

Bát quái đồng thần.

Lưỡng kê linh thủ.

Vạn phụng như hoa.

Bát phương loạn xạ.

Điểu trá yên phi.

Thạch thân xuất thế.

Tứ tướng hồi môn.

Lão Tôn loạn đả.

Triều bàn bát quái.

Độc giác chiến xa.

Bạch xà môn trận.

Đơn phụng triều dương.

Kim thương trá thủ.

Phi sa yên thạch.

Hoành sơn mạng nhện.

Thần ngư võ thủy.

Trung hải nhất trụ.

Độc linh yên bái.

Bái Tổ lập như tiền.

————

Dịch lời thiệu:

Tay cầm một chiếc roi linh.

Xà vương mở cửa bước lên diện tiền.

Rồng chơi ruộng muối thủ liền.

Như bầy vịt nước bay lên lưng trời.

Qua non nhìn trận hẳn hòi.

Một mình xông trận phá thời năm môn.

Thần đồng tám cõi đứng trông.

Tay linh cầm gậy thẳng xông trận tiền.

Côn loan phụng ngả hoa nghiêng.

Tám phương quyết chiến ra liền thần oai.

Tựa hồ chim giỡn khói bay.

Thân hình đá tạo từ ngày thoát ra.

Lão Tôn tên đặt ai qua.

Tướng trời bốn cửa đuổi mà hồi cung.

Bàn đào bát quái lướt xông.

Chiến xa độc giác cũng không nhằm gì.

Bạch xà xông trận càng nguy.

Triều dương đơn phụng tức thì phá ngay.

Thương vàng đã được đổi tay.

Trận đồ đá dội cát bay sá gì.

Hoành sơn mạng nhện khá nguy.

Thần ngư phun nước tức thì giặc tan.

Biển khơi một cột dựng sang.

Mới hay linh vật thiên quang tựa vào.

Người dịch: Lão võ sư Phạm Đình Trọng – Lâm Đồng

Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ III – 1995

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *