TỨ LINH ĐAO: Lời Thiệu và Lịch sử

Tên gọi : Tứ Linh Đao

Nguồn gốc : Tây Sơn Nhạn – Kim Kê TP. HCM

    Võ phái Tây Sơn Nhạn – Kim Kê do cố Lão võ sư Đặng Vân Anh (1917 – 1998) sáng lập.

    Theo báo cáo của đại biểu TP. HCM tại Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc năm 2000 tại Quảng Ngãi, cho biết bài Tứ Linh Đao do các Lão võ sư Đặng Vân Anh (Tây Sơn Nhạn – Kim Kê), Lão võ sư Từ Thiện Hồ Văn Lành (Võ lâm Tân Khánh Bà Trà), Võ sư Quách Văn Phước (Lam Sơn Võ Đạo) và Võ sư Nguyễn Hữu Tiết (môn phái Hắc Âu) sáng tạo năm 1980 và thống nhất đưa vào huấn luyện cho đơn vị TP. HCM.

    Khi các Lão võ sư ấy họp với nhau tại Quận I TP. HCM để phổ biến bài Tứ Linh Đao thì lúc đó Võ sư Lê Đình Long phái Kim Kê đã tập luyện bài này. Sau khi Hội VTCT TP. HCM thành lập, bài Tứ Linh Đao được dùng làm bài tập cho chương trình sơ cấp.

    Người giới thiệu bài Tứ Linh Đao là Lão võ sư Đặng Vân Anh và thị phạm ghi băng hình lần thứ I năm 1993 tại TP.HCM là Võ sư Lê Đình Long, Võ phái Tây Sơn Nhạn – Kim Kê. Đơn vị TP. HCM.

    Người thị phạm bài Tứ Linh Đao ghi băng hình lần thứ II năm 2001 tại Khánh Hòa là Võ sư Lê Đình Long, Võ phái Tây Sơn Nhạn – Kim Kê. Đơn vị TP. HCM.

    Người thị phạm bài Tứ Linh Đao ghi đĩa hình lần thứ III năm 2007 tại Hà Tây là Võ sư Lê Đình Long, Võ phái Tây Sơn Nhạn – Kim Kê. Đơn vị TP. HCM.

    Bài Tứ Linh Đao được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ I năm 1993 tại TP. HCM.

Lời thiệu : TỨ LINH ĐAO

Bình thân bái Tổ.

Thối bộ đề đao.

Lưỡng long tranh châu.

Điếu ngư trì hạ.

Diệp liên qui ngọa.

Sát thảo tầm xà.

Phượng lạc bình sa.

Tấn kỳ lân bộ.

Nhị long kỳ ngộ.

Như thử nhị môn.

Kỳ lân quá sơn.

Bình sa phượng lạc.

Quá quan trảm phạt.

Ngọc nữ hiến đào.

Phụng vũ sơn cao.

Tứ môn như thử.

Thất đao trảm thủ.

Ngư việt vũ môn.

Giáng hổ thăng long.

Như tiền bái Tổ.

(Hết)

Dịch lời thiệu:

Hướng Đông chấp thủ nghiêm chào.

Chụm về tay phải cầm đao loan liền.

Lui chân tay kéo lên trên.

Chém qua trái, phải, vớt liền một phen.

Nghiêng về rùa núp lá sen.

Chém ngang phát cỏ, bay lên phượng hoàng.

Đỡ, đâm hình dạng kỳ lân.

Chéo trên (chân) chém dưới, bước lên chẻ đầu.

Hướng Tây nào khác gì đâu.

Hướng Nam xoay vớt, bay lên phượng hoàng.

Đỡ trên chém dưới (chéo) hai lần.

Đao dâng ngang mặt, bay sau nhảy chồm.

Chém liền hai ngọn dưới trên.

Hướng Bắc như thử xoay tròn tứ môn.

Tung mình cá vượt vũ môn.

Toạ địa hổ giáng, phi long theo liền.

Trở về bái tổ tiếp liên.

Chụm chân tại chỗ, tứ linh hết bài.

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *