THÁI SƠN CÔN: Lời Thiệu và Lịch sử

Tên gọi : Thái Sơn Côn.

Nguồn gốc : Võ Cổ Truyền Bình Định.

    Thái Sơn Côn có tên gọi trước đây là Roi Thái Sơn hoặc Thái Sơn Thảo Pháp, là bài roi chiến rất nổi tiếng trong làng võ Tây Sơn – Bình Định – Việt Nam. Thái Sơn Côn không hoa mỹ, cầu kỳ nhưng các thế chiến đấu hiệu quả, lối đánh thực dụng, thật đúng với danh xưng một bài roi chiến.

    Người giới thiệu và thị phạm bài Thái Sơn Côn ghi băng hình lần thứ I năm 1993 tại TP. HCM là Võ sư Đinh Văn Tuấn, Võ phái Hồ Ngạnh – Thuận Truyền và Võ phái Hương Kiểm Mỹ – An Vinh. Đơn vị Bình Định.

    Người thị phạm bài Thái Sơn Côn ghi băng hình lần thứ II năm 2001 tại Khánh Hòa là Võ sư Đinh Văn Tuấn, Võ phái Hồ Ngạnh – Thuận Truyền và Võ phái Hương Kiểm Mỹ – An Vinh. Đơn vị Bình Định.

    Người thị phạm bài Thái Sơn Côn ghi đĩa hình lần thứ III năm 2007 tại Hà Tây là Chuẩn võ sư Trần Duy Linh. Đơn vị Bình Định.

    Bài Thái Sơn Côn được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ I năm 1993 tại TP. HCM.

Lời thiệu : THÁI SƠN CÔN

Bái Tổ Thái Sơn thảo pháp

Thái sơn trích thuỷ địa xà liên.

Thương thượng lộng ky, lân thoái bạch viên.

Huy ky độc giác trung bình hạ.

Thượng thích đại đăng tấn thừa thiên.

Hồi đầu trực chỉ liên tam thích.

Đồng Tân thuận thế gián vân biên.

Tẩu độc thố, Trưng Sơn hoành gián kiếm.

Linh miêu mai phục tấn thích ngưu.

Thừa châu bố địa khai côn thích.

Hồi tiểu kim kê đả trung lang.

Phi phong tẩu võ khai ngưu giác.

Tiểu tử tam phiền giá mã an.

Bái Tổ Sư, lập như tiền.

(Bài thiệu này có thay đổi một vài thuật ngữ so với bài thiệu trình bày trong

Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ I năm 1993)

Dịch lời thiệu:

Thái Sơn giọt nước chảy dài.

Ngoằn ngoèo ví tựa như loài rắn đi.

Nhấc côn quay phất một khi.

Lui về thủ bộ tựa như vượn ngồi.

Quay về dùng gốc côn thôi.

Hướng về phía trước đâm rồi quất ngang.

Đâm lên một ngọn cho sang.

Chân đèn đâp vỡ hướng ngang theo trời.

Rút về đâm thẳng một hơi.

Ba phen tấn thích điểm nơi diện tiền.

Đồng Tân thuận thế đánh liền.

Phá bờ sông nọ tiến lên vội vàng.

Đầu non thỏ chạy bao tròn.

Hoành thân phá kiếm đánh liền địch lui.

Linh miêu mai phục hẳn hoi.

Đâm trâu mở lối ra ngoài trùng vây.

Nương thuyền đập đất phóng ngay.

Loan côn đâm thẳng rồi quay trở về.

Kim kê thủ bộ càng ghê.

Trung lang trở bộ đánh ngay giữa vòng.

Mưa sầu gió thảm chưa xong.

Đầu côn trái phải như sừng húc ra.

Tiểu đồng thành nọ bước ra.

Hồi thân gác gậy mới là bình yên.

Người dịch: Lão võ sư Phạm Đình Trọng – Lâm Đồng

Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ III – 1995

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *