SIÊU XUNG THIÊN: Lời Thiệu và Lịch sử

Tên gọi : Siêu Xung Thiên.

Nguồn gốc : Tên nguyên thuỷ của bài là Siêu Tứ Môn vì bài này đánh ra bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau khi được chọn là bài quy định, Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc đổi tên là Siêu Xung Thiên.

    Theo tư liệu của đơn vị Khánh Hoà giới thiệu bài, ông Phan Văn Thành làm quan Bộ hình dưới thời nhà Nguyễn ở Kinh đô Huế dạy cho Võ sư Phan Văn Vũ là con trai của ông. Võ sư Phan Văn Vũ cũng dạy lại cho con trai của mình là Võ sư Phan Văn Quảng ở Nha Trang, Khánh Hoà. Đây là bài binh khí của dòng võ trong triều đình lưu truyền cho các vị tướng để cầm quân ra trận nên tính cách chuyên môn cao và chiến đấu rất dũng mãnh.

    Người giới thiệu và thị phạm bài Siêu Xung Thiên ghi băng hình lần thứ I năm 1994 tại TP.HCM là Võ sư Phan Văn Quảng. Đơn vị Khánh Hoà.

    Người thị phạm bài Siêu Xung Thiên ghi băng hình lần thứ II năm 2001 tại Khánh Hòa là Võ sư Phan Văn Quảng. Đơn vị Khánh Hoà.

    Người thị phạm bài Siêu Xung Thiên ghi đĩa hình lần thứ III năm 2007 tại Hà Tây là Võ sư Phan Văn Quảng. Đơn vị Khánh Hoà.

    Bài Siêu Xung Thiên được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ II năm 1994 tại TP HCM.

Lời thiệu : SIÊU XUNG THIÊN

Xung thiên đề đao phảm trảm nghinh.

Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh.

Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn.

Trảm phạt trung bình tọa ngưu canh.

Long thăng hổ giáng loan xa sát.

Tiềm tàng ẩn phục điểu kiên thinh.

Lạc mã bàng phi lai cấp thích.

Tứ trung bình tọa phục sanh môn.

Dịch lời thiệu:

Siêu đao cầm bộ xung thiên.

Huơ đao chém ngược hứng lên nghinh liền.

Trở tay cuốn gió chạy liền.

Phát đao quỷ sợ thần kiêng ai tày.

Cúi đầu nép dưới cội cây.

Tấn công như thể gío bay khác nào.

Trung bình trảm phạt cho mau.

Lui ngồi thủ bộ như trâu kéo cày.

Rồng vồ cọp chụp cho hay.

Loan đao bao phủ tựa rày bánh xe.

Lui về thủ bộ giấu che.

Cầm muông nếu có lắng nghe kinh hoàng.

Bằng bay ngã ngựa đâm sang.

Trung bình bốn mặt chém loan toạ liền.

Hồi thâu lập bộ tại tiền.

Chấp đao bái tổ vẹn tiền công phu.

Người dịch: Lão võ sư Phạm Đình Trọng – Lâm Đồng

 Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ III – 1995

Xem biểu diễn ở đây

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *